Gigantisch, dieses Konzert!

Hochschule der Künste Stettin, Krönungsmesse in Ueckermünde, Foto Simone Weirauch.jpg
Sylwia Burnicka-Kalischewski, Sopran, Ewa Filipowicz, Mezzosopran, Wojciech Kuczynski, tenor, Leitung Barbara Halec. Foto Simone Weirauch.JPG

Gigantisch, dieses Konzert!

Ueckermünde. Für das Auftaktkonzert des Kirchenmusiksommers in Ueckermünde gab es herzlichen Beifall. Die Konzertbesucher waren begeistert. Mozarts Krönungsmesse war der Höhepunkt des Musikabends in der Marienkirche. Und als die letzten Töne des mächtigen Chorgesanges verklungen waren, haben wohl die meisten auch vergessen, dass sie zu Beginn des Konzertes noch gezählt haben. 20, 21, 22 Sängerinnen und Sänger vor dem Altar - soll das schon alles gewesen sein? Schließlich war das aufwendigste Konzert in der Geschichte der Marienkirche angekündigt. Ein Riesenkonzert mit 100 Mitwirkenden - stand das nicht so in der Zeitung? Das hat die Neugier geweckt. Finden so viele Sängerinnen und Musiker überhaupt Platz in der Ueckermünder Marienkirche? Und wie wird es wohl klingen, dieses Konzert? Nichtdestrotz überraschten die jungen Sängerinnen und Sänger aus Stettin ihre Zuhörer mit Klangspielen, klassischen und modernen Chorliedern und stimmten sie auf den Höhepunkt des Abends ein. Dann wurde es bunt vor dem barocken Altar. Immer mehr Sänger suchten sich dort ihren Platz rings um das Orchester der Hochschule der Künste Stettin. Ganz vorn: die vier Solisten. Unter der Leitung von Dr. Barbara Halec erklang dann Mozarts Krönungsmesse. Wunderbar.

(unterm Bild)
Ein buntes Bild und so viele junge Stimmen vor dem barocken Altar der Ueckermünder Marienkirche - Ueckermünder erlebten ein musikalisches Fest mit den Künstlern der Hochschule der Künste Stettin. Foto: S. Weirauch

Simone Weirauch

Solisten:
Dr. Dr. Sylwia Burnicka - Kalischewski - Sopran
Dr. Ewa Filipowicz - Kosińska - Mezzosopran
Wojciech Kuczyński - Tenor
Paweł Wiencek - Bass
Leitung - Dr. Barbara Halec

Übersetzung / Tłumaczenie

Gigantyczny ten koncert!

Ueckermünde. Serdecznym aplauzem nagrodzony został koncert zapowiadający Kościelne Muzyczne Lato w Ueckermünde. Słuchacze byli zachwyceni. Msza Koronacyjna Mozarta stanowiła kulminację wieczoru muzycznego w Kościele Mariackim. I kiedy wybrzmiały ostatnie dźwięki powalającego śpiewu chóru, większość już zapomniała, że na początku koncertu jeszcze liczyła. 20, 21, 22 śpiewaków i śpiewaczek przy ołtarzu - to ma być już wszystko? W końcu zapowiadano największy koncert w historii Kościoła Mariackiego. Olbrzymi koncert ze 100-osobowym aparatem wykonawczym - czy nie tak było w gazecie? To obudziło ciekawość. Czy tak wielu śpiewaków i muzyków zmieści się w ogóle w Kościele Mariackim? No i jak to zabrzmi, ten koncert? Nie bez powodu młodzi śpiewacy i śpiewaczki ze Szczecina zaskoczyli swoich słuchaczy brzmieniami, klasycznymi i współczesnymi pieśniami chóralnymi i nastroili ich na kulminację wieczoru. Po tym, przed barokowym ołtarzem zrobiło się kolorowo. Coraz więcej wykonawców szukało tam sobie miejsca wokół Orkiestry Akademii Sztuki w Szczecinie. Całkiem z przodu: czworo solistów. Pod batutą dr Barbary Halec zabrzmiała wówczas mozartowska Msza Koronacyjna. Wspaniale.

(pod zdjęciem)
Barwny widok i tak wiele młodych głosów przed barokowym ołtarzem Kościoła Mariackiego - mieszkańcy Ueckermünde uczestniczyli w muzycznej uczcie z artystami Akademii Sztuki w Szczecinie. Fot.: S. Weirauch

Simone Weirauch / tłum. Romuald Kalischewski

Soliści:
dr Sylwia Burnicka - Kalischewska - sopran
dr Ewa Filipowicz - Kosińska - mezzosopran
Wojciech Kuczyński - tenor
Paweł Wiencek - bas
Kierownictwo muzyczne - dr Barbara Halec

Vollständiger Text/ cały tekst: http://nordkurier.de
Veröffentlichung/ data publikacji: 10.05.2014