1% podatku na zabytki powiatu słubickiego

Stadion w Słubicach - trybuna główna

Już tylko do końca miesiąca można składać rozliczenia podatkowe za rok 2014. Wszyscy, którym na sercu leży estetyka przestrzeni publicznej, ochrona dóbr kultury i przyrody w najbliższej okolicy, tj. konkretnie na terenie powiatu słubickiego, mogą przekazać 1% swojego podatku konkretnie na zabytki powiatu słubickiego.

Możliwość tę otwiera Fundacja Ratowania Zabytków i Pomników Przyrody w Poznaniu, która powstała 7 listopada 1995 r., posiada status Organizacji Pożytku Publicznego, troszczy się o zabytki na terenie całego kraju, a na portalu społecznościowym Facebook prowadzi kilkanaście stron tematycznych, w tym m.in. „Zagrożone zabytki Lubuskiego”.

Więcej o działalności i celach statutowych Fundacji przeczytają Państwo na stronie internetowej www.zabytki.org Jak można pomóc? Na końcu zeznania podatkowego za rok 2014 w rubryce nr KRS wystarczy przytoczyć nr KRS Fundacji (0000195764), wnioskowaną kwotę, a jako cel szczegółowy - dopisek „201 Zabytki powiatu słubickiego”.

Wszystkim darczyńcom z góry dziękujemy

Roland Semik
Społeczny opiekun zabytków powiatu słubickiego
Wolontariusz Fundacji Ratowania Zabytków i Pomników Przyrody
w Poznaniu

Vollständiger Text/ cały tekst:
Veröffentlichung/ data publikacji: 22.04.2015