Towarzystwo Historyczne we Frankfurcie nad Odrą zaprasza na tegoroczne wykłady o historii regionu

24 stycznia b.r. w siedzibie Archiwum Miejskiego we Frankfurcie nad Odrą odbyło się walne zgromadzenie członków Towarzystwa Historycznego we Frankfurcie nad Odrą, podczas którego przyjęto nowy status, wybrano nowy Zarząd oraz zaakceptowano harmonogram najbliższych, comiesięcznych wykładów otwartych. Wiele z nich dotyczy osób i miejsc bezpośrednio związanych z przedwojenną historią Słubic.

Do Towarzystwa Historycznego, założonego w 1990 r., należą m.in. dr Andreas Billert, współautor „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Słubice na lata 2010-2013” oraz Roland Semik, społeczny opiekun zabytków powiatu słubickiego.

Wśród przyjętych w styczniu terminów i tematów znalazły się m.in.:
* 11 kwietnia 2017 r. - Lothar Meyer: „Rozwój sieci elektrycznej we Frankfurcie nad Odrą” (w tym w przedwojennych Słubicach);
* 12 września 2017 r. - Roland Semik: „Maximilian Loboda (1909-1980). Pierwszy kapłan powojennych Słubic”;
* 10 października 2017 r. - Ralf-Rüdiger Targiel i dr Martin Schieck o Gerhardzie Neumannie, który zrobił karierę inżynierską w USA, a karierę zawodową zaczynał jako szeregowy pracownik szrotu samochodowego przy Crossener Straße w przedwojennych Słubicach (obecnie okolice sklepu rowerowego przy ul. 1 Maja 8);
* 16 stycznia 2018 r. - Ralf Sommer „Znacząco poza Frankfurt – o historii fabryki broni myśliwskiej G. Teschner & Co., Wilhelm Collath (wraz z przykładami produktów)”; fabryka znajdowała się przy Blumenstraße 9, obecnie teren sklepu „Biedronka” przy ul. Kościuszki 3 i przyległy parking.

Referaty odbywają się w języku niemieckim z możliwością tłumaczenia symultanicznego na język polski (potrzebę tłumaczenia należy zgłosić co najmniej 2 tygodnie przed wydarzeniem na adres roland.semik @ yahoo.de). Wstęp wolny, serdecznie zapraszamy!

Vollständiger Text/ cały tekst:
Veröffentlichung/ data publikacji: 01.03.2017