Medal Leopolda dla Eckarda Reißa za troskę o pamięć o słubickich cmentarzach

Eckard Reiß 09.05.2012 (fot. Roland Semik)

W poniedziałek 24 kwietnia odbyła się uroczystość wręczenia Medalu Leopolda Brunszwickiego (Leopold-Medaille), przyznawanego przez Rotary Club Frankfurt (Oder) dla osobistości zasłużonych dla naszej części pogranicza. Tegorocznym laureatem został Eckard Reiß, autor dwujęzycznej monografii cmentarza żydowskiego w Słubicach „Makom tow – dobre miejsce”, współdokumentujący również dziedzictwo miejscowego cmentarza komunalnego.

Zgodnie z oficjalnym komunikatem Eckard Reiß został wyróżniony za wieloletnie i niezmordowane zaangażowanie na rzecz opieki i zachowania cmentarza żydowskiego w Słubicach:

„Stowarzyszenie docenia w szczególności wybitne zasługi Eckarda Reißa na rzecz dwumiasta Frankfurt nad Odrą - Słubice przez zaangażowanie dla cmentarza żydowskiego, m.in. przez osobiste poszukiwania i przywrócenie usuniętych lub zarośniętych nagrobków, przez dokładne zlokalizowanie grobu rabina Josepha ben Meir Theomima, przez wsparcie rabinów przy przywróceniu trzech głównych macew nekropolii, przez opiekę nad kluczami cmentarza w pierwszych latach po jego ponownym ogrodzeniu, jak i za współpracę z polskim popularyzatorem historii lokalnej (Rolandem Semikiem) w stworzeniu miejsca pamięci dla pochowanych na dzisiejszym polskim cmentarzu komunalnym w okresie niemieckim”.

Eckard Reiß ma 75 lat, jest frankfurtczykiem w szóstym pokoleniu, choć jego przodkowie żyli również w Saksonii i Żarach (Sorau) na Dolnym Śląsku. Współtworzył ścieżkę edukacyjną po historycznych miejscach Słubic (2012) oraz współorganizował pierwsze trzy polsko-niemieckie spacery pojednania z okazji Dnia Wszystkich Świętych (2012-2014).

Medal Leopolda przypomina o księciu Leopoldzie Brunszwickim, siostrzeńcu królewskim i komendancie frankfurckiego garnizonu, który 27 kwietnia 1785 r. podczas wielkiej powodzi roztopowej jako jedyna jej wówczas ofiara utonął w nurtach Odry, niosąc ratunek mieszkańcom obu brzegów. Jego ciało znaleziono kilka dni później w okolicach dzisiejszego skrzyżowania ul. Mickiewicza i ul. Kopernika w Słubicach. Książę Leopold wybudował m.in. szkołę dla ubogich dzieci z rodzin wojskowych i sierot po poległych żołnierzach (dzisiejsze Muzeum Kleista) oraz zasłynął z obywatelskiego i humanistycznego zaangażowania.

Od 2002 r. stowarzyszenie Rotary Club Frankfurt (Oder) wybija i przyznaje medal osobistościom zasłużonym dla miasta i regionu. Promuje w ten sposób poszerzanie świadomości historycznej, docenia dokonania konkretnego człowieka i propaguje własną działalność wśród szerszej publiczności.

Roland Semik

Vollständiger Text/ cały tekst:
Veröffentlichung/ data publikacji: 25.04.2017