Miejsce pochówku proboszcza Günthera Wohlfahrta, obecnie Kazimierza Bagnowskiego. Fot. Eckard Reiß

Miejsce pochówku proboszcza Günthera Wohlfahrta, obecnie Kazimierza Bagnowskiego. Fot. Eckard Reiß