Machcewicz: Lecha Wałęsy plusy dodatnie i ujemne. O ksiażce "Wódz" wznowionej po 17 latach

Ciężko złożyć w spójną całość wiedzę o jego działaniach jako prezydenta, kardynalnych słabościach i braku wizji tego, czego potrzebuje demokratyczne państwo, ze świadomością, że ten sam człowiek pokierował sierpniowym strajkiem i nie dał się złamać w stanie wojennym

Vollständiger Text/ cały tekst: http://wyborcza.pl/1,75515,5552195,Machcewicz__Lecha_Walesy_...
Veröffentlichung/ data publikacji: 04.08.2008