Odkurzanie pamięci

Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu zorganizowało 10 września podróż historyczną Szlakiem Pamięci Narodowej: Cedynia - Siekierki - Gozdowice. Była to wycieczka środowisk kombatanckich z powiatu kołobrzeskiego i gryfickiego wraz z przedstawicielami młodzieży z Zespołu Szkół Morskich w Kołobrzegu, marynarzy z Punktu Bazowania Marynarki Wojennej w Kołobrzegu oraz członków Ligi Morskiej i Rzecznej. Rolę przewodników pełnili: dyrektor muzeum Paweł Pawłowski i przewodnik PTTK, pułkownik rez. Stefan Raniecki. Program podróży tej trzypokoleniowej grupy rozpoczął się od wizyty w Muzeum Regionalnym w Cedyni, którego zbiory pochodzą głównie z wykopalisk w miejscowym grodzisku i w okolicy miasta. Zbiory z okresu II wojny światowej, m.in. dotyczące rekonstrukcji przebiegu walk pod Cedynią w 1945 r. z udziałem I Samodzielnej Brygady Moździerzy WP, zostały udostępnione w części przez Stowarzyszenie Miłośników Archeologii Militarnej "Pomorze".
Z gośćmi spotkał się burmistrz Cedyni Adam Zarzycki, który mówił zarówno o historii, jak i planach rozwoju gminy. Oglądano cedyńskie zabytki, w tym były klasztor cysterek z XIII w. oraz Górę Czcibora z piękną panoramą Odry. Kolejnym punktem był cmentarz wojenny I Armii Wojska Polskiego "Siekierki" w Starych Łysogórkach, gdzie oddano cześć poległym. W imieniu Rady Powiatu Kołobrzeskiego wieniec złożył wiceprzewodniczący Antoni Szarmach. O historii tego miejsca opowiadał wiceburmistrz Mieszkowic Czesław Kijo. Na cmentarzu spoczywa 1937 polskich żołnierzy, w tym 322 o nieustalonych nazwiskach.
Delegacja marynarzy złożyła wiązankę kwiatów pod Pomnikiem Chwały Poległym Saperom w Gozdowicach. W położonym obok pomnika muzeum znajdował się podczas forsowania Odry punkt dowodzenia wojsk inżynieryjno-saperskich I Armii.
Podróż skłaniała gości do wielu refleksji. - Z żalem patrzyliśmy na zapomnianą kamienną ścianę z mapą przedstawiającą szlak bojowy I Armii WP w Gozdowicach i równie zapomniany obelisk pierwszego słupa granicznego w Czelinie - mówi P. Pawłowski. - Miejmy nadzieję, że takie podróże historyczne przyczynią się do powstawania inicjatyw społecznych i instytucjonalnych, nakierowanych na zachowanie śladów naszej historii.

Dyrektor Pawłowski ma już pomysł ożywienia Rejonu Pamięci Narodowej. - Stwórzmy tematyczną sieć muzeów łączących Kołobrzeg z nadodrzańskimi muzeami regionalnymi w Cedyni, Siekierkach i Gozdowicach - mówi. Elementem łączącym jest to, że zarówno w rejonie Kołobrzegu, jak i nad Odrą walczyła I Armia Wojska Polskiego. Izby muzealne powinny stać się centrami informacji historycznej i kulturalnej z multimedialnymi prezentacjami. Poza walorami edukacyjnymi, może to być też produkt turystyczny. Burmistrz Cedyni wyraził zainteresowanie pomysłem i zadeklarował pomoc.

Vollständiger Text/ cały tekst:
Veröffentlichung/ data publikacji: 30.09.2008