Czesi i Polacy żyją za pan brat

Przygraniczne miejscowości aspekt dwukulturowości efektywnie wykorzystują w turystyce, szkolnictwie czy handlu. Współpraca jest tym bardziej opłacalna, że w 85 proc. może być dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Na Dolny Śląsk przypada prawie dwie trzecie granicy polsko-czeskiej - łącznie 432 km. Nasze województwo leży na styku czterech czeskich Krain (łącznie w całej republice jest ich 14): Kralowohradeckiej, Libereckiej, Pardubickiej i Ołomunieckiej. Wiele z przygranicznych miejscowości to małe, słabo znane nawet w ojczystych krajach osady. Sporo z nich - dzięki współpracy z sąsiadami zza granicy - znalazło jednak pomysł na wypromowanie swoich walorów czy pomoc w rozwoju gospodarczym regionu.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://miasta.gazeta.pl/wroclaw/1,35751,6528129,Czesi_i_Pola...
Veröffentlichung/ data publikacji: 24.04.2009