Relatywizm po katolicku

W uzasadnieniu odwołania konferencji „Homoseksualizm z naukowego i religijnego punktu widzenia” prorektor UKSW prof. Marek Kowalski odwołuje się do dwóch powodów: troski o bezpieczeństwo uczestników konferencji oraz szkód wizerunkowych („homofobicznej łatki”) jakie mógł ponieść UKSW. Jednocześnie prorektor ubolewa, że „doszło do ograniczenia działalności koła naukowego” oraz tego, że „media zamknęły usta studentom”. Prorektor zestawia więc ze sobą działalność nieprzychylnych UKSW mediów i przeciwstawia ją wartości nadrzędnej, jaką ma być swobodna i otwarta debata naukowa.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://www.krytykapolityczna.pl/Opinie/Wojcik-Relatywizm-po-...
Veröffentlichung/ data publikacji: 08.05.2009