Przeciw eskalacji pretensji

Biskupi postanowili zareagować na resentymenty, które co jakiś czas odgrzewają z jednej strony politycy PiS, z drugiej - niemiecka CDU/CSU.
Episkopaty Polski i Niemiec wydadzą w 70. rocznicę wybuchu II wojny światowej deklarację do Polaków i Niemców o pojednanie. Politycy, którzy próbują grać na nastrojach antyniemieckich, mogą spodziewać się precedensowej nagany ze strony Kościoła.

"Trzeba politykom w Niemczech i w Polsce przypomnieć odpowiedzialność za słowo wypowiadane w tak delikatnej materii, jak relacje polsko-niemieckie.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://wyborcza.pl/1,88975,6731962,Przeciw_eskalacji_pretens...
Veröffentlichung/ data publikacji: 18.06.2009