W TVP będą zwolnienia grupowe

A jak pan sobie wyobraża współpracę z kuratorem, którego chce wprowadzić do TVP minister skarbu?

Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym stanowi, że kurator jest wprowadzany, aby powołać brakujący organ. Jeśli właściciel TVP, czyli minister skarbu, uważa, że kurator z powodu braku rady nadzorczej powinien zostać powołany, to jest to jego prawo. Dosyć przekonujący jest przy tym argument, że dzięki kuratorowi właściciel będzie miał informacje o tym, co się dzieje w spółce. Kwestia wniosku o wprowadzenie kuratora, który pojawił się tydzień po wygaśnięciu kadencji rady, nie podlega ocenie prezesa zarządu, tylko sądu. Ale jeśli taka jest wola właściciela, to ja się z tym zgadzam.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://www.rp.pl/artykul/10,334085_W_TVP_beda_zwolnienia_gru...
Veröffentlichung/ data publikacji: 15.07.2009