Razem i osobno

Niemcy i Ukraińcy, przedstawicieli tych mniejszości narodowych jest w województwie zachodniopomorskim najwięcej. Ponadto sąsiadami są również Litwini, Grecy, Żydzi i Romowie.

Według ustawy z 2005 r. za mniejszość narodową uznaje się w Polsce tych obywateli, którzy różnią się od pozostałych kulturą, tradycją i językiem, dążą do utrzymania tych wartości, utożsamiają się z narodem zorganizowanym we własnym państwie. Z kolei mniejszość etniczna, według ustawodawcy, nie spełnia tego ostatniego kryterium, w tej grupie wymieniani są Łemkowie, Romowie, Karaimi oraz Tatarzy.
- W Zachodniopomorskiem działają stowarzyszenia powołane przez mniejszości. Przykładowo Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Mniejszości Niemieckiej w Szczecinie liczy ok. 1500 członków, a swoje koła ma też w innych miastach województwa. Z kolei Związek Ukraińców w Polsce, to 700 osób w Szczecinie, Stargardzie Szczecińskim, Ińsku, Trzebiatowie i prawie 500 w okręgu koszalińskim - mówi Agnieszka Muchla z Urzędu Wojewódzkiego.

Język ukraiński jest wykładowym w Zespole Szkół nr 2 w Białym Borze. Gmina podkreśla swoją wielokulturowość w materiałach promocyjnych, organizowane są m.in.: Festiwal Ukraińskiej Bajki, Regionalne Uroczystości Szewczenkowskie. UW szacuje, że około 700 osób należących do mniejszości ukraińskiej mieszka w powiecie wałeckim. Tam przygotowywane są przez redakcję „Ridna Mowa”, „Spotkania z kulturą ukraińską”. Od prawie 20 lat istnieje Międzyszkolny Zespół Nauczania, w którym języka ukraińskiego uczy się obecnie dwunastu uczniów.

Prawie 200 osób skupia Związek Romów Polskich w Szczecinie.

- Romowie to ta grupa, której magistrat pomagał w ostatnich latach najintensywniej, ale efekty tej pomocy nie są zadowalające - twierdzi A. Muchla. - Należałoby uprościć procedury dotyczące pozyskiwania środków na działalność, wtedy podmiotom łatwiej byłoby otrzymywać środki.

Społeczność romska aktywnie działa w Pyrzycach, z kolei w powiecie świdwińskim realizowany jest „Program na rzecz mniejszości romskiej”.

- Przystąpiły do niego również m.in. Białogard, Sławno. Władze samorządowe Świnoujścia wskazują, że lokalna społeczność romska zgłasza trudności socjalne, brak pracy - opowiada A. Muchla. - Od 1 października w Białogardzie realizowany będzie program walki z bezrobociem wśród Romów, na który pieniądze pozyskano z Unii Europejskiej.

Tylko około trzydziestu osób liczy Towarzystwo Litwinów, działające na terenie Szczecina i Stargardu Szczecińskiego, zaś w stolicy województwa oraz w Policach zrzeszonych w Towarzystwie Greków jest 226 osób.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://www.kurier.szczecin.pl/Art.aspx?a=27747
Veröffentlichung/ data publikacji: 29.09.2009