Do samorządu z parytetem

W sobotę inicjatorki Kongresu Kobiet Polskich będą zbierać w całym kraju podpisy pod obywatelskim projektem ustawy o parytecie.
Wprowadzenie 50-proc. parytetu na listach wyborczych do Sejmu, Parlamentu Europejskiego i samorządów to jeden z głównych postulatów czerwcowego Kongresu Kobiet Polskich. - Chodzi nam o sprawiedliwość, żeby kobiety i mężczyźni byli w równym stopniu reprezentowani w parlamencie. Bez parytetu nie da się dojść w miarę szybko do równości. Po 20 latach demokracji mamy w Senacie zaledwie 8 proc. kobiet - mówiła wczoraj prof. Małgorzata Fuszara, współtwórczyni Gender Studies przy Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, ekspertka Rady Europy ds. wprowadzania równości płci do głównego nurtu działań politycznych i społecznych.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://wyborcza.pl/1,75248,7268540,Do_samorzadu_z_parytetem....
Veröffentlichung/ data publikacji: 19.11.2009