Jacek Żakowski: Ta biografia nam pomoże

Nie jesteśmy na tę książkę gotowi. Bo o ważnych sprawach, wobec których postawił nas Artur, dawno nie rozmawialiśmy poważnie. Teraz, kiedy "Kapuściński non-fiction" leży na naszych biurkach, jesteśmy bezradni. Nie mamy intelektualnych narzędzi, żeby się z nią zmierzyć.

zobacz też: http://wyborcza.pl/kapuscinski/0,104742.html
debata o książce "Kapuściński non-fiction"

Vollständiger Text/ cały tekst: http://wyborcza.pl/1,75475,7623433,Jacek_Zakowski__Ta_biogra...
Veröffentlichung/ data publikacji: 04.03.2010