Wszystko na jedną Kartę

Jak pomóc Karcie?
Prof. Friszke przestrzega, że Karta sama sobie nie poradzi. - Musi jej pomóc państwo przez np. stałą dotację na porządkowanie i konserwowanie zbiorów. Karty nie można absolutnie traktować jak prywatnego biznesu.
Prof. Machcewicz pamięta, że w czasie, gdy w IPN-ie kierował biurem edukacji publicznej, udało się załatwić dotację celową dla jednego z programów Karty - opracowania list represjonowanych na Wschodzie. Sejm przyznawał pieniądze, przechodziły przez budżet IPN-u, stąd przekazywano je Karcie, a ta później się rozliczała. To dawało ośrodkowi pewną stabilność.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://wyborcza.pl/1,75515,7705514,Wszystko_na_jedna_Karte.h...
Veröffentlichung/ data publikacji: 27.03.2010