Polsko-rosyjskie pojednanie

Amerykańscy obserwatorzy i eksperci przeważnie zgadzają się z poglądem, że tragiczna katastrofa pod Smoleńskiem, w połączeniu z gestami Rosji w sprawie Katynia, może prowadzić do zbliżenia Polski z Rosją.

Dostrzegają też możliwe pozytywne konsekwencje polsko-rosyjskiego pojednania dla szerszego układu geopolitycznego w Europie.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://www.rp.pl/artykul/29,462844.html
Veröffentlichung/ data publikacji: 16.04.2010