Policja w Görlitz nie odpuszcza Polakom

Wbrew temu, co zapowiadała niemiecka policja, drobiazgowe kontrole samochodów w Görlitz nie ustaną w poniedziałek. Wojewoda dolnośląski interweniuje w tej sprawie w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji

Vollständiger Text/ cały tekst: http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80273,4912414.html
Veröffentlichung/ data publikacji: 08.02.2008