Jakiego patriotyzmu Polacy potrzebują

Chciałbym, żeby wykształcił się u nas patriotyzm oparty na odpowiedzialności za dobro wspólne. Patriotyzm nikogo niewykluczający, krytyczny wobec historii, lecz zachowujący szacunek dla korzeni, dla tradycji - mówi prof. Jerzy Jedlicki.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://wyborcza.pl/1,97863,7807916,Jakiego_patriotyzmu_Polac...
Veröffentlichung/ data publikacji: 24.04.2010