Prof. Machcewicz: Dziś potrzeba nam więcej Prusa

Tygodniowa żałoba narodowa pokazała, że dalej łatwiej nam przychodzą uniesienia patriotyczne niż praca u podstaw na rzecz kraju.
Ta żałoba potwierdziła przede wszystkim, że Polacy mają poczucie wspólnoty. Ale ono objawia się w momentach dramatycznych. Bierze się to stąd, że jako Polacy identyfikujemy się z cierpieniem i wielkimi dramatami. Teraz tylko pytanie, co z tej identyfikacji przetrwa w następnych tygodniach po żałobie. Spory są naturalne w państwie demokratycznym, ale mimo wszystko mam wrażenie, że nawet w jej trakcie język debaty publicznej jeszcze się zbrutalizował. Oddzielną sprawą jest pytanie, czy po żałobie będziemy umieli na co dzień działać na rzecz dobra wspólnego. Bo przecież nie chodzi tylko o to, by mieć dobre auto i pieniądze, by wysłać dzieci do dobrych szkół, ale też o to, by reformować system szkolnictwa, by dobrze działały sądy, urzędy, policja. I trzeba rozumieć, że to nie zależy od abstrakcyjnego państwa, ale od nas.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://www.polskatimes.pl/opinie/wywiady/250751,prof-machcew...
Veröffentlichung/ data publikacji: 01.05.2010