Collegium Polonicum niewinną ofiarą reformy

Jeśli wejdzie w życie nowa ustawa o szkolnictwie wyższym, to Collegium Polonicum w Słubicach grozi likwidacja. Dziś w tej unikalnej, transgranicznej uczelni studiuje blisko 2 tys. studentów .
Czy Collegium przetrwa? Projekt ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym przewiduje likwidację ośrodków zamiejscowych oraz placówek dydaktycznych tworzonych wspólnie przez uczelnie. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego chce podnieść jakość kształcenia. - Zajęcia w ośrodkach zamiejscowych często prowadzą dojeżdżający asystenci i adiunkci, a tym samym jakość kształcenia jest niższa.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://gorzow.gazeta.pl/gorzow/1,35211,7905474,Collegium_Pol...
Veröffentlichung/ data publikacji: 20.05.2010