Jacek Kuroń idolem gimnazjalistów

- Kiedy ludzie pytali ks. Tischnera, który był z Jackiem blisko, czy ten Kuroń jest aby wierzący, ks. Tischner odpowiadał: "Nieważne, czy Jacek wierzy w Boga, ważne, że Bóg wierzy w Jacka" - mówił Michnik.

Toruńczyk, autorka dedykowanej Kuroniowi "Opowieści o pokoleniu kontestatorów 1968. Kim byliśmy, kim jesteśmy, skąd i dokąd zdążamy", dodała, że Kuroń miał dar zjednywania sobie ludzi, a przyjaciołom był niezwykle oddany.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://wyborcza.pl/1,75248,7975422,Jacek_Kuron_idolem_gimnaz...
Veröffentlichung/ data publikacji: 05.06.2010