Równość mini

Rząd wysłał właśnie do konsultacji społecznych projekt ustawy o "wdrożeniu niektórych przepisów UE w zakresie równego traktowania". To o wiele mniej niż ustawa o równym traktowaniu opracowywana jeszcze za rządów PiS.

Projekt rządu PO ma wdrożyć pięć dyrektyw unijnych. Dotyczą równego traktowania przy wszelkich typach zatrudnienia, w ochronie zdrowia, edukacji oraz przy dostępie do towarów i usług.

Cztery dyrektywy Polska powinna była wprowadzić już sześć lat temu. Komisja Europejska w maju skierowała przeciw polskiemu rządowi sprawę o niewdrażanie dwóch z nich do unijnego trybunału w Luksemburgu. Grozi nam kara od 4 do 260 tys. euro za każdy dzień zwłoki od 2006 r.!

Vollständiger Text/ cały tekst: http://wyborcza.pl/1,75248,8075806,Rownosc_mini.html?utm_sou...
Veröffentlichung/ data publikacji: 29.06.2010