Minister kultury przelał pieniądze neofaszystom

Chwalące nazizm pismo dostało 10 tys. zł. Po tej wpadce resort kultury ma zmienić procedury.

Chodzi o wydawany przez agencję Arte kwartalnik "Templum Novum". W lutym zeszłego roku Ministerstwo Kultury w ramach resortowego programu promującego czytelnictwo pism kulturalnych przyznało mu dotację w wysokości 10 tys. zł. Tym samym wsparło... ideologię faszystowską.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://www.polskatimes.pl/9,23594.htm
Veröffentlichung/ data publikacji: 19.02.2008