Rzepin istotnym węzłem kolejowym

Od II połowy XIX wieku Rzepin (Reppen, Rypin Lubuski) był istotnym węzłem kolejowym, kolejno Cesarstwa Niemieckiego, Republiki Weimarskiej, III Rzeszy i Polski Ludowej. Podupadł na znaczeniu po okresie transformacji ustrojowej w Europie Środkowo-Wschodniej.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://rzepin.net/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt...
Veröffentlichung/ data publikacji: 14.04.2010