Zawody poszukiwane na pograniczu

W Niemczech najbardziej poszukiwani są architekci i inżynierowie budownictwa a w Polsce monterzy, u nas więcej osób kończy studia jednak po zachodniej stronie wciąż się lepiej zarabia. To tylko kilka wniosków ze spotkania na temat rynku pracy na pograniczu polsko-niemieckim, które odbyło się w Pasewalku.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://www.24kurier.pl/FotoKurier/Zawody-poszukiwane-na-pogr...
Veröffentlichung/ data publikacji: 13.08.2010