Promem przez Odrę

Polsko-niemieckie plany

Dla mieszkańców gminy Boleszkowice oraz sąsiadów zza Odry z gminy Lecin uruchomienie przejścia promowego w miejscowościach Porzecze - Kienitz byłoby dużym ułatwieniem komunikacyjnym oraz ciekawą atrakcją turystyczną w tej cześci powiatu myśliborskiego.
- Z propozycją uruchomienia przejścia promowego wyszli ostatnio nasi sąsiedzi z gminy Lecin - mówi Jan Woźniak, wójt Boleszkowic. - Warto wspomnieć, że ten temat pojawił się już wcześniej - w latach dziewięćdziesiątych. Obecnie strona niemiecka przygotowała nowe opracowanie w tym zakresie. My również jesteśmy zainteresowani pomysłem. Dlatego też będziemy uczestniczyć w omawianiu przygotowanej już propozycji. Sądzę, że dużym atutem w naszych rozmowach jest piękny rezerwat przyrody w okolicach wsi Porzecze. Mamy także wspaniałe lasy i krajobrazy. Możemy między innymi rozwijać turystykę pieszą, czy też rowerową. Przejście promowe to także więksże ożywienie naszych przygranicznych kontaktów.
Jak zaznaczył wójt, przed podjęciem rozmów ze stroną niemiecką, konieczna będzie opinia miejscowej Rady Gminy. Tym tematem radni zajmą się na sesji, gdzie uzgodnią swoje stanowisko w tej sprawie.
- Ważnym zagadnieniem dla obu gmin będzie niewątpliwie kwestia, która strona podejmie się przygotowania i zabezpieczenia tej inwestycji - powiedział wójt Boleszkowic. – Jak nas zapewniają sąsiedzi z gminy Lecin, pieniądze na uruchomienie promu będzie można zdobyć z funduszy unijnych.

Vollständiger Text/ cały tekst:
Veröffentlichung/ data publikacji: 19.02.2008