Mniejszość Niemiecka chce pełnomocnika, nie dla siebie, a dla Romów

- Wciąż potrzebne jest edukowanie społeczeństwa większościowego, by likwidować stereotypy, by uczyć poszanowania praw mniejszości narodowych - mówi poseł Mniejszości Niemieckiej Ryszard Galla.
Najwyższa Izba Kontroli ogłosiła kilka dni temu wyniki kontroli tego, jak wdrażana w życie jest ustawa o mniejszościach narodowych i etnicznych.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80273,8338065,Mniej...
Veröffentlichung/ data publikacji: 05.09.2010