Urok starych map

Od czwartku do soboty trwała w Chojnie i Cedyni XXIV ogólnopolska konferencja historyków kartografii "Od atlasu do kolekcji. W 440. rocznicę I wydania atlasu Abrahama Orteliusa". Ten XVI-wieczny flamandzki badacz stworzył pierwszy w dziejach atlas geograficzny, choć wówczas jeszcze go tak nie określano. Zawierał m.in. mapy Polski, Śląska i Prus. O tej księdze, zatytułowanej "Theatrum Orbis Terrarum", mówił w czwartek w Centrum Kultury w Chojnie dr Kazimierz Kozica z Zamku Królewskiego w Warszawie. Głównym organizatorem konferencji był Zespół Historii Kartografii przy Instytucie Historii Nauki PAN. Obecny był nestor tego zespołu - 79-letni prof. Stanisław Alexandrowicz z UMK w Toruniu. Członkiem honorowym był zmarły w styczniu dr Tomasz Niewodniczański - twórca jednej z największych na świecie prywatnych kolekcji map. Na początku konferencji uczczono go chwilą ciszy.
Na obrady przyjechało kilkudziesięciu naukowców z całego kraju, a także z Ukrainy. Uczestnicy mieli okazję obejrzeć oryginał innego dzieła Orteliusa - atlasu historycznego, wydanego w 1624 r. W piątek po nadodrzańskim Rejonie Pamięci Narodowej oprowadzał naukowców Paweł Migdalski - prezes Stowarzyszenia Historyczno-Kulturalnego "Terra Incognita" w Chojnie (wcześniej uczestnicy zwiedzili to miasto).

Vollständiger Text/ cały tekst: http://www.gazetachojenska.pl/gazeta.php?numer=10-39&temat=3
Veröffentlichung/ data publikacji: 01.10.2010