Herzlich Willkommen bei Transodra Online!

Transodra-Online ist ein bilinguales Internetportal für die deutsch-polnische Grenzregion.

Hier finden sie die aktuellen Schwerpunktthemen und hier Beiträge nur aus der Grenzregion.

Wenn Sie selbst kostenfrei und einfach Beiträge auf Transodra Online veröffentlichen wollen, klicken Sie hier um sich zu registrieren. Wenn Sie alle neuen Beiträge per RSS-Feed abonnieren wollen, klicken Sie hier.

Die vollständige Liste der aktuellen Beiträge finden sie hier. Nur deutschsprachige Beiträge anzeigen. Nur polnischsprachige Beiträge anzeigen.

Apexim poddzierżawił teren przy granicy

Firma Apexim AB, która na dzierżawionym od gminy gruncie w Osinowie Dolnym (naprzeciw swojej nowej stacji paliw) planowała utworzyć targowisko, poddzierżawiła w marcu ten teren spółce ABJ. Jak już informowaliśmy, ABJ w maju wygrał przetarg na dzierżawę gminnego targowiska w Osinowie, prowadzonego wcześniej przez 20 lat przez firmę Canpol. Na ukończeniu są prace modernizacyjne.

Veröffenlichung/ data publikacji: 05.04.2014

Deutsch-Polnischer Workshop Personal- und Innovationstransfer

Der grenzüberschreitende Workshop findet am 10. April 2014 mit Vertretern polnischer Hochschulen aus dem Raum Stettin und uckermärkischen Unternehmen im Rahmen des Projektes »Innovationstransfer Deutschland/Polen« statt.

Ziel ist es Polnische Hochschulen mit uckermärkischen Unternehmen zusammenzubringen und konkrete Formen der Zusammenarbeit in den Bereichen Innovations- und Personaltransfer zu entwickeln.

Veröffenlichung/ data publikacji: 03.04.2014

Polsko-niemieckie warsztaty 'Transfer innowacji i personelu'

Polsko-niemieckie warsztaty z udziałem przedstawicieli szczecińskich szkół wyższych oraz niemieckich przedsiębiorstw z regionu Uckermark odbędą się w dniu 10 kwietnia 2014r. w Schwedt nad Odrą.

Celem spotkania jest nawiązanie kontaktów pomiędzy polskimi uczelniami a niemieckimi przedsiębiorstwami w kierunku wypracowania dalszych form kooperacji w zakresie transferu innowacji i personelu.

Z wcześniej przeprowadzonych rozmów wynika, że z obu stron: świata biznesu i nauki, istnieje zainteresowanie transgraniczną współpracą na następujących płaszczyznach:

Veröffenlichung/ data publikacji: 03.04.2014

Czy w Zielonej Górze powinien się odbyć Festiwal Piosenki Rosyjskiej? (sonda)

- Organizacja festiwalu w tych warunkach jest niewykonalna. Impreza kulturalna stałaby się sprawą polityczną, a my zostalibyśmy oskarżeni wręcz o zdradę narodową - mówi Tomasz Nesterowicz, zielonogórski radny i dyrektor Festiwalu Piosenki Rosyjskiej.
Festiwal Piosenki Rosyjskiej odbywa się w Zielonej Górze od 2008 r. Od początku budził różne emocje. Część osób uważała, że impreza promuje miasto. Inni - że samorząd nie powinien dawać pieniędzy na wydarzenie, które kontynuuje tradycje festiwalu piosenki radzieckiej.

Veröffenlichung/ data publikacji: 03.04.2014

W piątek startuje jazzowy maraton, czyli 50. Jazz nad Odrą

Mało który festiwal może poszczycić się tak długą historią, tak długą listą gwiazd, które gościł, i tak wielkim znaczeniem, jakie ma dla polskiego jazz - Jazz nad Odrą obchodzi w tym roku pięćdziesiąte urodziny. Jubileuszowa edycja rozpocznie się w piątek.
JnO to, obok stołecznego Jazz Jamboree i krakowskich Zaduszek Jazzowych, jeden z najstarszych polskich festiwali muzyki improwizowanej. Jego historia zaczęła się 7 marca 1964 roku w klubie Pałacyk, gdzie odbył się pierwszy przegląd studenckich zespołów jazzowych Jazz nad Odrą.

Veröffenlichung/ data publikacji: 02.04.2014

Szpital z Zielonej Góry wspiera Gorzów na drodze do radioterapii

- Tu nie ma miejsca na walkę Gorzowa z Zieloną Górą. Nie jesteśmy konkurencją, a raczej bliźniakami - powiedział w środę Piotr Dębicki, prezes gorzowskiej lecznicy. Chwilę po tym, jak dwa największe szpitale w województwie podpisały specjalne porozumienie. Zielonogórzanie pomogą gorzowianom w tworzeniu zakładu radioterapii, który w przeszłości ma być częścią Gorzowskiego Centrum Onkologii.

Veröffenlichung/ data publikacji: 02.04.2014

Wykład o 200-letniej historii cmentarza komunalnego w Słubicach

200 lat cmentarza komunalnego w Słubicach (fot. K. Semik)

30 marca w siedzibie Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury w Słubicach odbyło się IV spotkanie informacyjne dotyczące odbudowy domu Bolfrasa we Frankfurcie nad Odrą oraz wieży Kleista w Słubicach.

Wśród prelegentów znaleźli się Tadeusz Kuźmicki (dyrektor Katolickiego Centrum Studenckiego), Ralf-Rüdiger Targiel (dyrektor Archiwum Miejskiego we Frankfurcie nad Odrą), dr Wiesław Skrobot (Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy) oraz Roland Semik (miejscowy regionalista, aktywny w kilku organizacjach pozarządowych).

Veröffenlichung/ data publikacji: 02.04.2014

Romowie idą do urzędu wojewódzkiego, a tam...

Grupa obywateli Rumunii, którą we wtorek właściciele chcieli usunąć z altanki przy ul. Krauthofera w Poznaniu, zwróciła się o pomoc do Urzędu Wojewódzkiego. W liście, skierowanym do pełnomocnika ds. mniejszości etnicznych i narodowych, napisali, że chcą żyć w Poznaniu, ale potrzebują pomocy.
Cztery romskie rodziny mieszkają na ogródkach działkowych w rozpadającej się altance. W marcu powiatowy inspektor budowlany stwierdził, że w budynku nie można mieszkać, w związku z czym właściciele terenu zdecydowali się na jego rozbiórkę.

Veröffenlichung/ data publikacji: 02.04.2014
Inhalt abgleichen