Herzlich Willkommen bei Transodra Online!

Transodra-Online ist ein bilinguales Internetportal für die deutsch-polnische Grenzregion.

Hier finden sie die aktuellen Schwerpunktthemen und hier Beiträge nur aus der Grenzregion.

Wenn Sie selbst kostenfrei und einfach Beiträge auf Transodra Online veröffentlichen wollen, klicken Sie hier um sich zu registrieren. Wenn Sie alle neuen Beiträge per RSS-Feed abonnieren wollen, klicken Sie hier.

Die vollständige Liste der aktuellen Beiträge finden sie hier. Nur deutschsprachige Beiträge anzeigen. Nur polnischsprachige Beiträge anzeigen.

Przez granice - dodatek SGP Euroregionu Pomerania i „Kuriera Szczecińskiego"

Die Tageszeitung "Kurier Szczecinski" gibt seit April 2012 eine monatliche Beilage ("Über Grenzen") zu Fragen der Grenzregion heraus. Diese Beilage wird von der Euroregion Pomerania gefördert, verantwortlicher Redakteur ist Bogdan Twardochleb. Sie erscheint jeweils am letzten Donnerstag des entsprechenden Monats in polnischer Sprache.

Veröffenlichung/ data publikacji:

Jak czują się Polacy na Pomorzu Zachodnim – 60 lat po wojnie?

mapa.jpg

Po drugiej wojnie światowej ziemie przyłączone do Polski nazywano „nowymi”, „słowiańskimi”, „piastowskimi” (w tym kontekście „dawnymi”), „odzyskanymi” („nowo odzyskanymi”), „zachodnimi i północnymi”. Jak nazywane są dziś? Sięgnijmy do Kalendarium Obchodów, opublikowanego przez szczeciński wojewódzki Komitet Obchodów 60-lecia Polskiej Państwowości na Pomorzu Zachodnim.

Wojciech Kuczyński, Tenor.jpg

Wojciech Kuczyński, Tenor.jpg

Żydzi we Wriezen

We Wriezen nad Odrą Żydzi obecni byli od 1677 roku. Przez cały wiek XVIII tworzyli jednak tylko małą wspólnotę, ponieważ zgodnie z zadeklarowanym celem prusko-brandenburskiej polityki liczba Żydów w małych miasteczkach miała pozostować niewielka. Ogromny trud administracyjny służący kontrolowaniu żydowskiej egzystencji pozostawił ślady w postaci stosów akt, z których wiele zachowało się do dzisiaj. Tysiące stron poświęcone zostały małej grupce Żydów z Wriezen.

Agata Porczak, Sylwia Burnicka-Kalischewska, fot. T. Dziemianko.jpg

Agata Porczak, Sylwia Burnicka-Kalischewska, fot. T. Dziemianko.jpg

Inauguracja obchodów 750-lecia w Gorzowie Wielko­polskim

Kopfbereich: 
Einweihung der Friedensglocke: Pokój – Pax – Frieden / 1257-2007 / Landsberg an der Warthe – Gorzów Wielkopolskie

Uroczystość rozpoczęło nabożeństwo ekumeniczne w wypełnionym po brzegi Kościele Mariackim w centrum miasta. Następnie zebrani przeszli na Plac Grundwaldzki, gdzie uroczyście oddano do użytku Dzwon Pokoju ufundowany przez Stowarzyszenie Byłych Mieszkańców Landsberga. Dzwon umieszczony został na specjalnej dzwonnicy wzniesionej przez Urząd Miasta. Widnieje na nim inskrypcja: Pokój Pax Frieden / 1257-2007 Landsberg an der Warthe Gorzów Wielkopolski.

"HeimatWEH" - Zuhause in Europa: Ausstellungsimpression

"HeimatWEH" - Zuhause in Europa: Ausstellungsimpression

Schülerprojekte zum Schutz des jüdischen Kulturerbes in Skwierzyna

Seit sechs Jahren arbeite ich als Geschichtslehrer an den Vereinigten Allgemeinbildenden Schulen in Skwierzyna (Schwerin a.d. Warthe). Seit zehn Jahren interessiere ich mich für jüdische Fragen. Ich habe an vielen Schulungen, Weiterbildungskursen und Konferenzen zum Thema in mehreren Ländern teilgenommen, wie z.B.:

  • „Wie über den Holocaust unterrichten?“ in Kreisau,

  • Schulungen im Weiterbildungszentrum für Lehrer in Sulejówek,

Plakat der Osterei-Ausstellung im Oberschlesischen Landesmuseum in Ratingen 2015

Plakat der Osterei-Ausstellung im Oberschlesischen Landesmuseum in Ratingen 2015
Inhalt abgleichen