Herzlich Willkommen bei Transodra Online!

Transodra-Online ist ein bilinguales Internetportal für die deutsch-polnische Grenzregion.

Hier finden sie die aktuellen Schwerpunktthemen und hier Beiträge nur aus der Grenzregion.

Wenn Sie selbst kostenfrei und einfach Beiträge auf Transodra Online veröffentlichen wollen, klicken Sie hier um sich zu registrieren. Wenn Sie alle neuen Beiträge per RSS-Feed abonnieren wollen, klicken Sie hier.

Die vollständige Liste der aktuellen Beiträge finden sie hier. Nur deutschsprachige Beiträge anzeigen. Nur polnischsprachige Beiträge anzeigen.

Przez granice - dodatek SGP Euroregionu Pomerania i „Kuriera Szczecińskiego"

Die Tageszeitung "Kurier Szczecinski" gibt seit April 2012 eine monatliche Beilage ("Über Grenzen") zu Fragen der Grenzregion heraus. Diese Beilage wird von der Euroregion Pomerania gefördert, verantwortlicher Redakteur ist Bogdan Twardochleb. Sie erscheint jeweils am letzten Donnerstag des entsprechenden Monats in polnischer Sprache.

Veröffenlichung/ data publikacji:

Von links Sylwia Burnicka-Kalischewski, Justyna Stępień, Tatjana Hempel-Gierlach, Foto Gabriele Heyden

Von links Sylwia Burnicka-Kalischewski, Justyna Stępień, Tatjana Hempel-Gierlach, Foto Gabriele Heyden

Dziedzictwo niczyje (Niemandes Erbe)

„Każda forma pamięci i czci jest pożądana, byle tylko nie dać przystępu zobojętnieniu” – tak pisał polski pisarz Stanisław Vincenz na temat pamięci o Żydach z Kołomyi. Zacytował je 17 czerwca Mirosław Opęchowski z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie podczas konferencji "Żydzi na polsko-niemieckim pograniczu". W nadodrzańskiej wsi Gross Neuendorf zorganizowało ją Towarzystwo Polsko-Niemieckie Brandenburgii w ramach projektu „Po śladach.

Msza Koronacyjna w Ueckermünde. Akademia Sztuki w Szczecinie. Fot. RK.jpg

Msza Koronacyjna w Ueckermünde. Akademia Sztuki w Szczecinie. Fot. RK.jpg

STOSUNEK DO ŻYDOWSKICH ŚLADóW NA POLSKO-NIEMIECKIM POGRANICZU

Żydowska spuścizna kulturowa na polskich ziemiach zachodnich – dziedzictwo niczyje?

Gesangsstudenten u. Gesangsprofessoren der HdK Stettin.JPG

Gesangsstudenten u. Gesangsprofessoren der HdK Stettin.JPG

Przybyliśmy tylko na chwilę

– To była niedziela, gdy przyszedł do nas mężczyzna z karteczką, na której było napisane po polsku: „Ja tu kiedyś mieszkałem. Czy mogę zobaczyć dom?” – opowiada pan Bolesław

Ueckermünde 10.12.2014.jpg

Ueckermünde 10.12.2014.jpg

Bogdan Bartnikowski: "Eine Kindheit hinterm Stacheldraht" Lesung in Erfurt, Kleine Synagoge

Lesung im Polnischen Institut Leipzig

Bogdan Bartnikowski: "Eine Kindheit hinterm Stacheldraht"
Wie Minderjährige NS-Konzentrationslager erlebten

Moderation: Rainer Mende, Polnisches Institut Leipzig

Veröffenlichung/ data publikacji:
Event: 17.01.2008 - 19:30 - 17.01.2008 - 21:30
Inhalt abgleichen