Herzlich Willkommen bei Transodra Online!

Transodra-Online ist ein bilinguales Internetportal für die deutsch-polnische Grenzregion.

Hier finden sie die aktuellen Schwerpunktthemen und hier Beiträge nur aus der Grenzregion.

Wenn Sie selbst kostenfrei und einfach Beiträge auf Transodra Online veröffentlichen wollen, klicken Sie hier um sich zu registrieren. Wenn Sie alle neuen Beiträge per RSS-Feed abonnieren wollen, klicken Sie hier.

Die vollständige Liste der aktuellen Beiträge finden sie hier. Nur deutschsprachige Beiträge anzeigen. Nur polnischsprachige Beiträge anzeigen.

Przez granice - dodatek SGP Euroregionu Pomerania i „Kuriera Szczecińskiego"

Die Tageszeitung "Kurier Szczecinski" gibt seit April 2012 eine monatliche Beilage ("Über Grenzen") zu Fragen der Grenzregion heraus. Diese Beilage wird von der Euroregion Pomerania gefördert, verantwortlicher Redakteur ist Bogdan Twardochleb. Sie erscheint jeweils am letzten Donnerstag des entsprechenden Monats in polnischer Sprache.

Veröffenlichung/ data publikacji:

23 - Die "Jedwabne-Debatte" in Polen - Dokumentation und Kalendarium [Jahreswechsel 2001/2002]

herausgegeben von Ruth Henning

Dokumentation

von 53 Texten aus:

Dziennik Bałtycki, Gazeta Polska, Gazeta Pomorska, Gazeta Wyborzca, Głos Szczeciński, Kontakty, Kurier Poranny, Polityka, Res Publica Nowa, Rzeczpospolita, Tygodnik Powszechny, Tygodnik Solidarność, Więź, Wprost, Znak, Zycie

Sylwia Burnicka - Kaliszewska, Foto dr Frank Bieber

Sylwia Burnicka - Kaliszewska, Foto dr Frank Bieber

Geschichtspolitik – Geschichte im Dienst der Politik?

Zum polnischen Streit über Geschichte und Gedächtnis

Es sei darauf hingewiesen, dass der folgende Vortrag, wie alle auf der Konferenz „Was ist Heimat“ am 18./19.11.2006 im Collegium Polonicum zu einem Zeitpunkt gehalten wurden, als die PIS-Regierungskoalition noch am Ruder war. Die Abwahl dieser Regierung erfolgte am 23.10.2007.

Aleksandra Szmyd, sopran, III miejsce w grupie A III, fot. dr. Frank Bieber

Aleksandra Szmyd, sopran, III miejsce w grupie A III, fot. dr. Frank Bieber

Symbole mniejszości narodowych i konfesyjnych w krajobrazie kulturowym Pomorza Zachodniego

Zmiany polityczne po 1989 roku wpłynęły na kształt polskiej polityki wobec mniejszości narodowych i etnicznych. Hasła budowy społeczeństwa obywatelskiego i upodmiotowienia mniejszości narodowych w życiu społecznym legły u podstaw nowej orientacji. Według oficjalnej wykładni władz polityka zmierzała do „zapewnienia przedstawicielom mniejszości narodowych należnych im praw” oraz „do umacniania ducha tolerancji i dialogu międzykulturowego w celu wzajemnego poszanowania, zrozumienia i współpracy” (1).

Dr. Ewa Filipowicz-Kosińska, Mezzosopran .jpg

Dr. Ewa Filipowicz-Kosińska, Mezzosopran .jpg

Żydowskie ślady w regionie Oderbruch (Barnim-Lebus)

Region Oderbruch zaczyna się mniej więcej koło miasta Lebus, rozciąga od południowego wschodu na północny zachód, a kończy nieco poniżej Oderbergu, starego rybackiego miasteczka i portu żeglugi śródlądowej. W miastach na skraju tej okolicy mieszkali od XVII wieku podobnie jak gdzie indziej żydowscy współobywatele, a charakter ich kultury i religii oraz działalność gospodarcza do lat trzydziestych XX wieku była nieodłącznym, charakterystycznym elementem tutejszego życia.

Haff-Sail_2012_Kinder.jpg

Haff-Sail_2012_Kinder.jpg

Beiträge aus der deutsch-polnischen Grenzregion

Vielleicht interessieren Sie sich für einen der aktuellen Beiträge aus der deutsch-polnischen Grenzregion:

Inhalt abgleichen