Gmina i cmentarz żydowski w Skwierzynie

Gmina żydowska w Skwierzynie

Gmina żydowska w Skwierzynie (1) należała do najbardziej zamożnych i znaczących w zachodniej Wielkopolsce. Również pod względem ilości członków wybijała się wyraźnie na czoło przed społeczności żydowskie Międzyrzecza, Międzychodu, Trzciela, Sierakowa i Bledzewa. (2) Przypuszcza się, że Żydzi osiedlali się w tym przygranicznym, posiadającym komorę celną królewskim mieście już w XIV wieku.

Sylwia Burnicka-Kalischewski und Thomas Poser, Foto Elżbieta Szomańska.jpg

Sylwia Burnicka-Kalischewski und Thomas Poser, Foto Elżbieta Szomańska.jpg

Ökumenischer Pilgerweg - 2008

El Greco (1541 – 1614): “Die Apostel Petrus und Paulus“ (1587-92), St. Petersburg
Ökumenischer Pilgerweg von Johanni zu Peter & Paul vom 24. bis 29. Juni 2008 : Gniezno ─► Magdeburg
Veröffenlichung/ data publikacji:
Event: 24.06.2008 - 00:00 - 29.06.2008 - 23:59

R wie Revolution! Krytyka Polityczna zu Gast im Polnischen Institut!

Krytyka Polityczna zu Gast im Polnischen Institut!
Kinga Dunin, Wilhelm Sasnal, Slawomir Sierakowski, Artur Zmijewski
im Polnischen Institut Berlin

Veröffenlichung/ data publikacji:
Event: 11.05.2008 - 17:00 - 11.05.2008 - 21:00

Michał Landowski und Friederike Bieber, Foto Romuald Kalischewski.JPG

Michał Landowski und Friederike Bieber, Foto Romuald Kalischewski.JPG

Rowerowy Rajd Pokoju Paryż - Moskwa - Pekin 2008

Nigdy więcej wojny. Nigdy więcej faszyzmu. Mirotwórczość bez broni

W tych metach przejeżdżamy od Paryża do Moskwy rowerami, solarnymi i elektrycznymi samochodami oraz innymi środkami transportu
zasilanymi przy pomocy odnawialnych źródł energii. Następnie jedziemy Koleją Transsyberyjska do Pekina gdzie będą sie odbywali Igrzyska
Olimpijskie. Zapraszamy wszyskich ludzi zgodnych z nami dołączyć do nas na dowolny okres - jeden dzień, jeden, trzy, albo sześć tygodni.

Veröffenlichung/ data publikacji:
Event: 12.06.2008 - 00:00 - 18.08.2008 - 23:59

Sylwia Burnicka - Kalischewska i Anke Schulz, fot. Romuald Kalischewski.JPG

Sylwia Burnicka - Kalischewska i Anke Schulz, fot. Romuald Kalischewski.JPG