23 - Die "Jedwabne-Debatte" in Polen - Dokumentation und Kalendarium [Jahreswechsel 2001/2002]

herausgegeben von Ruth Henning

Dokumentation

von 53 Texten aus:

Dziennik Bałtycki, Gazeta Polska, Gazeta Pomorska, Gazeta Wyborzca, Głos Szczeciński, Kontakty, Kurier Poranny, Polityka, Res Publica Nowa, Rzeczpospolita, Tygodnik Powszechny, Tygodnik Solidarność, Więź, Wprost, Znak, Zycie

Sylwia Burnicka - Kaliszewska, Foto dr Frank Bieber

Sylwia Burnicka - Kaliszewska, Foto dr Frank Bieber

Geschichtspolitik – Geschichte im Dienst der Politik?

Zum polnischen Streit über Geschichte und Gedächtnis

Es sei darauf hingewiesen, dass der folgende Vortrag, wie alle auf der Konferenz „Was ist Heimat“ am 18./19.11.2006 im Collegium Polonicum zu einem Zeitpunkt gehalten wurden, als die PIS-Regierungskoalition noch am Ruder war. Die Abwahl dieser Regierung erfolgte am 23.10.2007.

Aleksandra Szmyd, sopran, III miejsce w grupie A III, fot. dr. Frank Bieber

Aleksandra Szmyd, sopran, III miejsce w grupie A III, fot. dr. Frank Bieber

Symbole mniejszości narodowych i konfesyjnych w krajobrazie kulturowym Pomorza Zachodniego

Zmiany polityczne po 1989 roku wpłynęły na kształt polskiej polityki wobec mniejszości narodowych i etnicznych. Hasła budowy społeczeństwa obywatelskiego i upodmiotowienia mniejszości narodowych w życiu społecznym legły u podstaw nowej orientacji. Według oficjalnej wykładni władz polityka zmierzała do „zapewnienia przedstawicielom mniejszości narodowych należnych im praw” oraz „do umacniania ducha tolerancji i dialogu międzykulturowego w celu wzajemnego poszanowania, zrozumienia i współpracy” (1).

Dr. Ewa Filipowicz-Kosińska, Mezzosopran .jpg

Dr. Ewa Filipowicz-Kosińska, Mezzosopran .jpg

Żydowskie ślady w regionie Oderbruch (Barnim-Lebus)

Region Oderbruch zaczyna się mniej więcej koło miasta Lebus, rozciąga od południowego wschodu na północny zachód, a kończy nieco poniżej Oderbergu, starego rybackiego miasteczka i portu żeglugi śródlądowej. W miastach na skraju tej okolicy mieszkali od XVII wieku podobnie jak gdzie indziej żydowscy współobywatele, a charakter ich kultury i religii oraz działalność gospodarcza do lat trzydziestych XX wieku była nieodłącznym, charakterystycznym elementem tutejszego życia.

Haff-Sail_2012_Kinder.jpg

Haff-Sail_2012_Kinder.jpg

Beiträge aus der deutsch-polnischen Grenzregion

Vielleicht interessieren Sie sich für einen der aktuellen Beiträge aus der deutsch-polnischen Grenzregion: