Czasopismo Weststernberger HEIMATBRIEF w poszukiwaniu śladów

Zaledwie europejski wind of change – ten silny podmuch z Europy Środkowowschodniej – dotarł nad brzeg Odry, członkowie coraz liczniejszego stowarzyszenia Heimatkreis Weststernberg e.V. zapragnęli wydawać własne pismo. Nikt właściwie nie wiedział, jak powinno wyglądać – w tamtym okresie tzw. „prasa ziomkowska“ dostarczała niewielu przykładów godnych naśladowania.

Von links Sylwia Burnicka-Kalischewski, Justyna Stępień, Tatjana Hempel-Gierlach, Foto Gabriele Heyden

Von links Sylwia Burnicka-Kalischewski, Justyna Stępień, Tatjana Hempel-Gierlach, Foto Gabriele Heyden

Dziedzictwo niczyje

„Każda forma pamięci i czci jest pożądana, byle tylko nie dać przystępu zobojętnieniu” – tak pisał polski pisarz Stanisław Vincenz na temat pamięci o Żydach z Kołomyi. Zacytował je 17 czerwca Mirosław Opęchowski z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie podczas konferencji "Żydzi na polsko-niemieckim pograniczu". W nadodrzańskiej wsi Gross Neuendorf zorganizowało ją Towarzystwo Polsko-Niemieckie Brandenburgii w ramach projektu „Po śladach.

Msza Koronacyjna w Ueckermünde. Akademia Sztuki w Szczecinie. Fot. RK.jpg

Msza Koronacyjna w Ueckermünde. Akademia Sztuki w Szczecinie. Fot. RK.jpg

ORTE UND MENSCHEN

ORTE UND MENSCHEN

750 Jahre Landsberg an der Warthe – Gorzów Wielkopolski
Einweihung der Friedensglocke:
Pokój – Pax – Frieden / 1257-2007 / Landsberg an der Warthe – Gorzów Wielkopolski

Gesangsstudenten u. Gesangsprofessoren der HdK Stettin.JPG

Gesangsstudenten u. Gesangsprofessoren der HdK Stettin.JPG

Przybyliśmy tylko na chwilę

– To była niedziela, gdy przyszedł do nas mężczyzna z karteczką, na której było napisane po polsku: „Ja tu kiedyś mieszkałem. Czy mogę zobaczyć dom?” – opowiada pan Bolesław

Ueckermünde 10.12.2014.jpg

Ueckermünde 10.12.2014.jpg