Eliza Nowakowska.jpg

Eliza Nowakowska.jpg

Żydowskie dziedzictwo kulturowe na polskich Ziemiach Zachodnich – dziedzictwo niczyje?

Kopfbereich: 
Moja mała ojczyzna: żydowskie ślady na Środkowym Nadodrzu

Na umownie rozumianym Środkowym Nadodrzu (pokrywającym się mniej więcej z terenem dzisiejszego województwa lubuskiego) zachowało się około 30 cmentarzy żydowskich oraz 10 synagog i domów modlitewnych. Dzisiaj tylko w łużyckich Żarach [Sorau] znajduje się zorganizowana społeczność żydowska, posiadająca dom modlitewny i cmentarz znajdujący się na wydzielonej kwaterze cmentarza komunalnego. Oczywiście dzisiejsi żarscy Żydzi nie są kontynuacją gminy przedwojennej i pojawili się tam dopiero po 1945 roku.

Cmentarze żydowskie na Pomorzu Zachodnim. Stan zachowania, problemy konserwatorskie (1)

Każda forma pamięci i czci jest pożądana, byle tylko nie dać przystępu zobojętnieniu”.

Stanisław Vincenz, Wspomnienie o Żydach kołomyjskich

Romuald Kalischewski, Christian Paschold und Sylwia Burnicka - Kalischewski mit dem Mini-Perotti-Denkmal.jpg

Romuald Kalischewski, Christian Paschold und Sylwia Burnicka - Kalischewski mit dem Mini-Perotti-Denkmal.jpg