Aktualne polsko-języczne artykuły

Gorzów Wielkopolski / Landsberg an der Warthe – przynależność do tego samego miejsca?

Spiżowy „Dzwon Pokoju” waży 1.200 kg, widnieje na nim słowo „Pokój” w trzech językach: polskim, niemieckim i po łacinie, herb miasta, daty 1257-2007 oraz nazwy „Landsberg an der Warthe – Gorzów Wielkopolski”.

Poszukiwanie śladów nad Odrą. Ślady żydowskie na polsko-niemieckim pograniczu

Am 17. Juni lud die Deutsch-polnische Gesellschaft Brandenburg im Rahmen des Projektes «Spurensuche alte, neue, fremde Heimat – in der deutsch-polnischen Grenzregion» zu einem Tagesseminar nach Groß-Neuendorf an der Oder und stieß mit dieser Veranstaltung auf erstaunlich große Resonanz: über 60 Lokalhistoriker, Pädagogen und Journalisten befassten sich mit der Geschichte der Juden in den Provinzen Brandenburg und Pommern und mit dem Umgang mit historischen Zeugnissen links und rechts der Oder.

Wystawa o zbrodniach Wehrmachtu w 1939 r.

- przygotowane przez IPN i Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie
Gdzie? W ośrodku Delta

więcej tutaj!

Veröffenlichung/ data publikacji:
Event: 13.03.2008 - 00:00 - 03.04.2008 - 23:59

Żydzi we Wriezen

We Wriezen nad Odrą Żydzi obecni byli od 1677 roku. Przez cały wiek XVIII tworzyli jednak tylko małą wspólnotę, ponieważ zgodnie z zadeklarowanym celem prusko-brandenburskiej polityki liczba Żydów w małych miasteczkach miała pozostować niewielka. Ogromny trud administracyjny służący kontrolowaniu żydowskiej egzystencji pozostawił ślady w postaci stosów akt, z których wiele zachowało się do dzisiaj. Tysiące stron poświęcone zostały małej grupce Żydów z Wriezen.

debaty

Tutaj znajdziecie różne polsko-niemieckie artykuły o polityce, społeczeństwie i kulturze.

Kto się bije o bitwę pod Cedynią

Z dużym zainteresowaniem przeczytałam polemikę Sławomira Błęckiego („Bitwa o bitwę pod Cedynią” - GCh nr 35) z artykułem Roberta Ryssa „Czy bitwa pod Cedynią była pod Cedynią” (nr 32-33). Ton polemiki wskazuje, że problem owej bitwy „goreje” w sercu jej autora. Myślę też, że jest tak w sercu niejednego mieszkańca naszego regionu. Także i mnie kwestia bitwy pod Cedynią nie pozostawia obojętną.

Z dziejów Żydów na Pomorzu Zachodnim

Początki żydowskiego życia na Pomorzu

Przybyliśmy tylko na chwilę

– To była niedziela, gdy przyszedł do nas mężczyzna z karteczką, na której było napisane po polsku: „Ja tu kiedyś mieszkałem. Czy mogę zobaczyć dom?” – opowiada pan Bolesław