Aktualne polsko-języczne artykuły

Cmentarze żydowskie na Pomorzu Zachodnim. Stan zachowania, problemy konserwatorskie (1)

Każda forma pamięci i czci jest pożądana, byle tylko nie dać przystępu zobojętnieniu”.

Stanisław Vincenz, Wspomnienie o Żydach kołomyjskich

Życie po Oświęcimiu

Po wybuchu Powstania Warszawskiego tylko w czterech transportach hitlerowcy deportowali do Auschwitz 13 tys. mieszkańców stolicy. Wśród nich była Marianna Bocian z czterema córkami. Gdy pięć miesięcy później żołnierze Armii Czerwonej weszli do obozu, zastali w nim ledwie trzystu „politycznych” z Warszawy. Pozostali nie przetrwali nieludzkich warunków albo zostali wywiezieni przez Niemców.

Zabytkowy kościół w Lebus

Zabytkowy kościół w Lebus

stopka redakcyjna

Deutsch-Polnischer Journalistenclub "Unter Stereo-Typen"
Charlottenstraße 31
14467 Potsdam

Redakcja: Ruth Ursel Henning (verantwortlich)

Nostalgia i rzeczywistość. Losy Polaków wysiedlonych z dawnych ziem wschodnich

Według szacunkowych danych, w 1939 roku na wschodnich terenach drugiej Rzeczypospolitej, przyłączonych w 1944 roku do ZSRR, mieszkało ok. 11.600.000 obywateli polskich, z czego zapewne ponad cztery miliony Polaków i ponad milion Żydów. W ciągu następnych lat ich liczba spadła o połowę, do ok. 2,4 mln: wskutek aresztowań, wysiedleń, poboru do wojska, Holocaustu, terroru, walk.

Historia i historie w Czelinie

Wielu Niemców w 1945 roku musiało opuścić swe strony rodzinne nad Odrą. Przybyli tu Polacy, często pochodzący ze wschodu swego kraju. Rzadko dochodziło do obopólnych wspomnień z tamtych czasów. Dzisiaj – 62 lata po wojnie – w Czelinie wreszcie nadeszła ta chwila.

Czasopismo Weststernberger HEIMATBRIEF w poszukiwaniu śladów

Zaledwie europejski wind of change – ten silny podmuch z Europy Środkowowschodniej – dotarł nad brzeg Odry, członkowie coraz liczniejszego stowarzyszenia Heimatkreis Weststernberg e.V. zapragnęli wydawać własne pismo. Nikt właściwie nie wiedział, jak powinno wyglądać – w tamtym okresie tzw. „prasa ziomkowska“ dostarczała niewielu przykładów godnych naśladowania.

Przemówienie przewodniczącej Stowarzyszenia Byłych Mieszkańców Landsberga

„Niech radością miasta będzie / Pokój jego pierwszym dźwiękiem” – te dwa wersy napełniały uczennice i uczniów mojego pokolenia radością i satysfakcją. Radością typowo młodzieńczą, cieszyliśmy się po prostu, że oto dotarliśmy do końca bardzo długiego wiersza Fryderyka Schillera, w którym przyrównuje on proces odlewania dzwonu do etapów rozwoju ludzkiego życia.