Aktualne polsko-języczne artykuły

Działania dla umocnienia kultury demokratycznej na co dzień

koordynator działalności w ramach Lokaler Aktionsplan Barnim

A jednak w Cedyni (Cidini)

Z wielkim zainteresowaniem śledzimy dyskusję na temat bitwy, która rozegrała się ponad tysiąc lat temu. Wypowiedzi świadczą o dwóch rzeczach. Po pierwsze, historia to pasjonująca dziedzina, która pozwala rozpalić emocje. Debata potwierdza również, że bez odpowiedzi na pytania o przeszłość trudno funkcjonować w dzisiejszej rzeczywistości. Chylimy też głowy przed panami: Ryssem, Błęckim, Skryckim i panią Keller za popularyzację naszego pięknego grodu. Nie ze wszystkimi argumentami się jednak zgadzamy.

Żydzi w Szczecinie

Jestem przewodniczącym Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Szczecinie. Chciałem podziękować organizatorom za zaproszenie mnie do tak szacownego grona historyków. Nie zajmuję się historią ani profesjonalnie, ani amatorsko. Tyle tylko, na ile mnie życie zmusza.

Człowiek wobec historii, czyli…

Po drugiej wojnie światowej polscy robotnicy przymusowi w Niemczech mogli wracać do domu. Jakub Przewłocki zamiast do rodzinnych Ziabek na Wileńszczyźnie trafił do sowieckiego łagru. Dopiero w 1958 roku w Mieszkowicach skończyła się jego wędrówka.

„Co z was za robotnicy!”

Pan Jakub miał siedemnaście lat, gdy w kwietniu 1942 roku ze starszym bratem Leonem trafił na przymusowe roboty do Niemiec.

kontakty

Jeśli chcecie Państwo skontaktować się z nami, prosimy zwracać się do: info@transodra-online.net .

Wędrówki religijnym tropem pogranicza

Na horyzoncie rysuje się sylwetka kościelnej wieży, na rozstajach krzyż, w oddali stary cmentarz. Wędrując po Ziemi Lubuskiej napotykamy co krok ślady życia religijnego tej ziemi, a więc ślady jej niemieckich i polskich dziejów. To stąd wywodził się niemiecki poeta Gottfried Benn, który pisał: „Historia! Zachód ją ubóstwia. Wyprowadza z niej większość swych ideologii”. Ale odkrywana na nowo historia może być też początkiem dialogu.

Kawałek małej ojczyzny

Tak naprawdę Ferdinand Pfeiffer z Lebusa nad Odrą już w listopadzie zamierzał wybrać się do Polski i opowiedzieć tam o swym dzieciństwie na Śląsku, które skończyło się w 1945 roku, a także o tym, co przyszło później. (...) W końcu jednak wyjazd odwołał i dopiero teraz ruszył w podróż.

inicjatywy / projekty

Tutaj znajdziecie Państwo alfabetyczny wykaz interesujących projektów, inicjatyw i instytucji z polsko-niemieckiego pogranicza.


Nigdy Więcej

Nigdy Więcej (Stowarzyszenie i pismo "Nigdy Więcej – http://www.nigdywiecej.org)

Projekty:

Monitoring hate crimes and victim assistance in Poland and Germany (z organizacją Opferperspektive)

Żydowskie dziedzictwo kulturowe na polskich Ziemiach Zachodnich – dziedzictwo niczyje?

Kopfbereich: 
Moja mała ojczyzna: żydowskie ślady na Środkowym Nadodrzu

Na umownie rozumianym Środkowym Nadodrzu (pokrywającym się mniej więcej z terenem dzisiejszego województwa lubuskiego) zachowało się około 30 cmentarzy żydowskich oraz 10 synagog i domów modlitewnych. Dzisiaj tylko w łużyckich Żarach [Sorau] znajduje się zorganizowana społeczność żydowska, posiadająca dom modlitewny i cmentarz znajdujący się na wydzielonej kwaterze cmentarza komunalnego. Oczywiście dzisiejsi żarscy Żydzi nie są kontynuacją gminy przedwojennej i pojawili się tam dopiero po 1945 roku.