W Słubicach otwarto polsko-niemiecką ścieżkę edukacyjną