Zwolennicy autonomii przemaszerowali przez Katowice [ZDJĘCIA i WiDEO].