Prof. Fuszara nowym pełnomocnikiem rządu ds. równego traktowania