W uchodźcach widzieć twarz konkretnej matki i konkretnego dziecka