Slubice

Die Rückkehr der Oder-Kapitäne

Über der Mündung der Warthe in die Oder geht gerade die Sonne auf. Fischreiher säumen die Ufer beider Flüsse, am Himmel streben Vogelschwärme wärmeren Gefilden zu. Und mitten in diesem Bild fährt ein etwa 25 Meter langes Schiff die Oder hinauf. Romantischer könnte es an einem Oktobermorgen kaum sein.
Das im Rahmen des EU-Projektes "Oder für Touristen 2014" gebaute Schiff befindet sich auf seiner Jungfern- und Werbefahrt. Gemeinsam mit einem zweiten Boot namens "Laguna", das allerdings weiter flussaufwärts zwischen Glogów (Glogau) und Cigacice (Tschicherzig) verkehrt.

Veröffenlichung/ data publikacji: 24.10.2013

Denkmalschützer ehrenhalber

Denkmalschutz wird auch jenseits der Grenze immer wichtiger. Roland Semik, Frankfurter mit polnischen Wurzeln, ist zum ehrenamtlichen Denkmalschützer von Stadt und Landkreis Slubice ernannt worden. Unter anderem engagiert er sich fürs Stadion.

Veröffenlichung/ data publikacji: 21.10.2013

Pierwszy społeczny opiekun zabytków w powiecie słubickim

W powiecie słubickim działalność rozpoczyna społeczny opiekun zabytków. Głównymi jego zadaniami (wynikającymi z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami) będzie m.in. podejmowanie działań związanych z zachowaniem wartości zabytków, ich utrzymaniem w jak najlepszym stanie oraz upowszechnianiem wiedzy o zabytkowych miejscach i obiektach.

Veröffenlichung/ data publikacji: 17.09.2013

„Szanowni Damen und Panowie …"

Wer nach der deutsch-polnischen Stadt Slubfurt sucht, der findet sie nicht auf Landkarten. Zwar hat Slubfurt eine eigene Sprache, ein eigenes Stadtwappen, einen eigenen Stadtplan und sogar ein Parlament – sie existiert aber nur in den Köpfen der an dem Kunstprojekt beteiligten Bürger aus Frankfurt an der Oder und Slubice. Die Stadt setzt sich zusammen aus den beiden Stadtteilen Slub und Furt und ist eine Konstruktion des deutschen Künstlers Michael Kurzwelly, 50.

Veröffenlichung/ data publikacji: 16.09.2013

Powiat słubicki zyskał społecznego opiekuna zabytków. Legitymacja nr 1 już wręczona

Znak graficzny zabytku

Decyzją z 5 sierpnia b.r. starosta słubicki Andrzej Bycka na wniosek Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków ustanowił Rolanda Semika społecznym opiekunem zabytków, pierwszym na terenie powiatu słubickiego. Uroczyste wręczenie legitymacji odbyło się 12 września podczas zebrania Zarządu powiatu słubickiego.

SOZ to społeczna funkcja przewidziana ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z późn. zm.) i wspierająca w terenie działania Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków.

Zadania społecznego opiekuna zabytków

Veröffenlichung/ data publikacji: 16.09.2013

Już dziś walne zgromadzenie członków „My Life - historia opowiedziana”

Logo My Life e.V. Frankfurt (Oder)

12 września o godz. 17 w sali 102 Collegium Polonicum w Słubicach odbędzie się walne zgromadzenie członków stowarzyszenia "My Life - historia opowiedziana", kierowanego przez dr. Krzysztofa Wojciechowskiego przy ścisłej współpracy z Fundacją na rzecz Collegium Polonicum.

W porządku obrad czwartkowego zebrania przewidziano m.in.:

- przyjęcie protokołu z ostatniego zebrania;

Veröffenlichung/ data publikacji: 12.09.2013

Fundacja Architektury broni zabytkowej fasady dawnego kina "Piast" w Słubicach

Logo Fundacji Architektury w Warszawie (proj. Piotr Chuchla)

Fundacja Architektury w Warszawie, realizująca zadania z zakresu ochrony wartości historycznej i kulturowej architektury, szczególnie powstającej w XX w., wyraziła oficjalne poparcie dla działań na rzecz zachowania zabytkowej fasady dawnego kina "Piast" w Słubicach.

W opinii Fundacji walory zabytkowe, historyczne, artystyczne i kulturowe należy otoczyć opieką i szczególną dbałością o stan zachowania.

Veröffenlichung/ data publikacji: 02.09.2013

Zbieramy wspomnienia o Kinie Piast

Zbieramy wspomnienia o Kinie Piast

Wszystkich chętnych zapraszamy do podzielenia się swoimi wspomnieniami, uwagami i refleksjami na temat kina "Piast" w:
- bibliotece miejskiej w Słubicach - ul. Jedności Robotniczej 18;
- siedzibie Fundacji Dobro Kultury w Słubicach przy ul. Kościuszki 1 (budynek biblioteki Collegium Polonicum);
- na adres e-mail: ratujmykinopiast@gmail.com.

Veröffenlichung/ data publikacji: 27.08.2013

Dostał Srebrny Krzyż od prezydenta

Dr Krzysztof Wojciechowski, dyrektor słubickiego Collegium Polonicum został we wtorek odznaczony, przyznawanym przez prezydenta Bronisława Komorowskiego, Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Veröffenlichung/ data publikacji: 20.08.2013

Zostań praktykantem przy "NO PIAST - festiwal utraconego kina" w Słubicach!

NO PIAST - Praktikumsausschreibung 20.08.2013

Instytut Historii Stosowanej we Frankfurcie nad Odrą poszukuje dwujęzycznych praktykantów, gotowych pomóc w organizacji i obsłudze międzynarodowego wydarzenia kulturalnego "NO PIAST - festiwal utraconego kina", które odbędzie się w dniach 8-10 listopada b.r. w Słubickim Miejskim Ośrodku Kultury.

Życiorys + list motywacyjny należy nadsyłać na adres koordynatorki projektu Patrycji Tepper: p.tepper@instytut.net

Veröffenlichung/ data publikacji: 20.08.2013

Beiträge aus der deutsch-polnischen Grenzregion

Vielleicht interessieren Sie sich für einen der aktuellen Beiträge aus der deutsch-polnischen Grenzregion:

Inhalt abgleichen