Slubice

Buch zeigt Geschichte des Jüdischen Friedhofs

"Makom tov - Der gute Ort" heißt ein vom Verein Institut für angewandte Geschichte herausgegebenes Buch über Frankfurt einstigen Jüdischen Friedhof. Es soll am 26. März in Frankfurt, einen Tag später in Slubice und am 28. März im Berliner Centrum Judaicum vorgestellt werden, wie der Verein mitteilt.

Veröffenlichung/ data publikacji: 20.02.2012

Buch zeigt Geschichte des Jüdischen Friedhofs

"Makom tov - Der gute Ort" heißt ein vom Verein Institut für angewandte Geschichte herausgegebenes Buch über Frankfurt einstigen Jüdischen Friedhof. Es soll am 26. März in Frankfurt, einen Tag später in Slubice und am 28. März im Berliner Centrum Judaicum vorgestellt werden, wie der Verein mitteilt.

Veröffenlichung/ data publikacji: 20.02.2012

Makom tow - dobre miejsce. Już w marcu prezentacja nowej książki o cmentarzu żydowskim w Słubicach!

Już niebawem ukaże się ciekawa publikacja o historii lokalnej Słubic. Chodzi o książkę „Makom tow – dobre miejsce” Eckarda Reißa i Magdaleny Abraham-Diefenbach. Jej oficjalna prezentacja w Słubicach nastąpi już 27 marca b.r. w Słubickim Miejskim Ośrodku Kultury.

Veröffenlichung/ data publikacji: 16.02.2012

Bogata historia Placu Bohaterów w Słubicach

Jednym z trzech głównych placów miasta obok Placu Przyjaźni i Placu Wolności jest Plac Bohaterów. Od 1888 r. pod nazwą Neuer Markt. Od 1 października 1945 r. Plac Poległych, potem przez krótki okres Plac Generalissimusa Józefa Stalina. Pod swoją obecną nazwą najprawdopodobniej od roku 1949.

Veröffenlichung/ data publikacji: 14.02.2012

Historiker aus ganz Europa hören auf Englisch über Geschichte von Frankfurt und Slubice!

Am 11. Februar nehmen junge Historiker aus ganz Europa an englischsprachiger Exkursion zu historischen Orten von Frankfurt (Oder) und Slubice teil. Ein Ausflug, der in der Pause zwischen einzelnen Vorträgen des historischen Seminars geplant wurde, wird vom aus Polen stammenden und in Frankfurt lebenden Regionalforscher Roland Semik durchgeführt.

Veröffenlichung/ data publikacji: 08.02.2012

Historycy z całej Europy posłuchają historii Słubic po angielsku!

11 lutego b.r. młodzi historycy z całej Europy wezmą udział w anglojęzycznej wycieczce po historycznych miejscach Słubic i Frankfurtu nad Odrą. Wycieczkę, zaplanowaną w przerwie pomiędzy poszczególnymi prelekcjami naukowego seminarium, poprowadzi Roland Semik.

Veröffenlichung/ data publikacji: 08.02.2012

Bielnik wosku – historia firmy i osobisty apel Udo Harttunga

Niezagospodarowana działka naprzeciwko Urzędu Miejskiego w Słubicach kryje w sobie ciekawą historię. To tu wznosiło się najstarsze przedsiębiorstwo przemysłowe Dammvorstadt i całego Frankfurtu. Potomek dawnych właścicieli od lat szuka pamiątek rodzinnej przeszłości...

Veröffenlichung/ data publikacji: 06.02.2012

Znamy już finalistów plebiscytu Lubuszanin Roku 2011!

Zakończył się pierwszy etap naszego plebiscytu. Znamy już zwycięzców w głosowaniach Czytelników oraz kapituły. Każdy z nich otrzymuje tytuł Lubuszanina Roku w swoim powiecie. Wraz z wyróżnionymi już od soboty 4 lutego będą oni rywalizować o tytuł w całym województwie.

Veröffenlichung/ data publikacji: 02.02.2012

Młodzież ze Słubic i Frankfurtu nad Odrą spotkała się z rabinem Brandenburgii

Rabin Shaul Nekrich

We wtorek 24 stycznia Duszpasterstwo Akademickie "Parakletos” w Słubicach oraz Duszpasterstwo Akademickie przy kościele Świętego Krzyża we Frankfurcie nad Odrą zorganizowały spotkanie z krajowym rabinem Brandenburgii Shaulem Nekrichem. Wydarzenie odbyło się w ramach projektu Ökumenische Studentenarbeit (ÖSAF), który współtworzą oba stowarzyszenia.

Veröffenlichung/ data publikacji: 27.01.2012

Słubiccy kupcy przekonują miasto: - Umów należy dotrzymywać!

Kupcy zarzucają gminie, że nie dotrzymuje umów w sprawie ulg na nowym bazarze, burmistrz się z tym nie zgadza i podkreśla, że dba tylko o interes wszystkich mieszkańców, a lubuska posłanka Bożena Sławiak stara się godzić obie strony.

Kto w tym sporze ma rację? Żeby to zrozumieć trzeba cofnąć się do stycznia 2008 . Minął właśnie rok od momentu pożaru, jaki wybuchł na słubickim targowisku pozbawiając z dnia na dzień pracy ponad tysiąc handlowców. Kupcy targują już wtedy na tymczasowym bazarze urządzonym dla nich przez gminę.

Veröffenlichung/ data publikacji: 26.01.2012
Inhalt abgleichen