Śląsk/Schlesien

Muzeum Śląskie – podpowiedzi i dopowiedzi.

Wagon bydlęcy będzie łącznikiem między II wojną, a rzeczywistością Górnego Śląska w Polsce Ludowej – taka jest propozycja zawarta w zwycięskim scenariuszu firmy AdVenture na stałą wystawę historii Górnego Śląska.
Takimi właśnie wagonami wywożono Żydów, Polaków i inne nacje do obozów koncentracyjnych w czasie wojny; takimi też deportowano dziesiątki tysięcy Górnoślązaków na Sybir i do Kazachstanu; wreszcie – w takich wagonach przyjechały na Śląsk setki tysięcy Polaków (także Ukraińców) z Kresów Wschodnich.

Veröffenlichung/ data publikacji: 22.10.2012

"Rossijskaja Gazieta": Śląsk może pójść w ślady Kosowa

Rządowa "Rossijskaja Gazieta" informuje, że Śląsk może pójść za przykładem Kosowa i oddzielić się od Polski. Dziennik podaje też, że śląscy liderzy oskarżają władze w Warszawie o budowę totalitarnego państwa.

Veröffenlichung/ data publikacji: 17.06.2008