Marek Karolczak

W 76 rocznicę katastrofy "Lithuaniki" w Pszczelniku

KATASTROFA „LITHUANIKI” W KUHDAMM (PSZCZELNIK) WEDŁUG RELACJI NIEMIECKIEJ z 1959 r.
(W 76 ROCZNICĘ KATASTROFY)

Światową sławę zyskał Pszczelnik z racji katastrofy lotników litewskich, którzy postanowili przelecieć Atlantyk bez międzylądowania z USA na Litwę. Przelotu non-stop z USA dokonali w 1933 r. lotnicy Darius i Girenas. Trzeci pilot Waitkus spóźnił się na start i pozostał na miejscu. Start był utrzymywany w tajemnicy (?).

Veröffenlichung/ data publikacji: 14.07.2009

Starosta Max Berndt von Saldern - Mantel (1886 - 1968)

STAROSTA MAX BERNDT VON SALDERN – MANTEL (1886 – 1968)

Urodził się 3 lipca 1886 r. w majątku rodzinnym „Klein-Mantel” – (Mętno Małe, gm. Chojna, pow. gryfiński), w dawnym powiecie chojeńskim.
Tam rósł i dorastał. Po maturze studiował w Wernigerode (Harz) nauki prawne. Służbę wojskową pełnił w jednostce „Strzelców Marburgskich”.

Veröffenlichung/ data publikacji: 17.06.2009

Historia gminy żydowskiej w Myśliborzu (Soldin)

Jestem historykiem w Muzeum Pojezierza Myśliborskiego w Myśliborzu.
W czerwcu 2007 r. uczestniczyłem w seminarium zorganizowanym w Groß Neuendorf w ramach projektu „Po śladach”. Spotkanie to zainspirowało mnie do zbierania materiałów i wszelkich informacji na temat historii gminy żydowskiej w Myśliborzu (Soldin). A oto wyniki dotychczasowych poszukiwań:

Gmina żydowska w Myśliborzu (Soldin).

Veröffenlichung/ data publikacji: 23.03.2009

Mała ojczyzna nad brzegiem Myśli

W wielu małych i większych miejscowościach polsko-niemieckiego pogranicza od wielu lat podejmowane są rozmaite aktywności lokalnych inicjatyw. Pragną nie tylko odkrywać zapomnianą lokalną historię, ale również próbują inspirować współmieszkańców do przejęcia odpowiedzialności za miejsce, w którym żyją, i tworzyć przestrzeń obywatelskiej aktywności.

Heimat an der Mietzel

In vielen kleinen und größeren polnischen Ortschaften des Grenzgebietes sind seit Jahren verschiedene lokale Initiativen aktiv. Ihr Ziel ist nicht nur, die vergessene Geschichte der Region wieder zu entdecken, sondern auch die Mitbewohner dazu zu inspirieren, dass sie die Verantwortung für ihre Lebensorte übernehmen. Es sind Versuche, zivilgesellschaftliche Räume zu bilden.