Kazimiera Szczuka

Nasza Jaruga

"Krucha i niezłomna", waleczna i wykwintna, lojalna i niesterowalna. Jaruga - tak na nią mówiły feministki - nie narzucała żadnego dystansu ale nieodmiennie wzbudzała szacunek. Dla niezależnych, obywatelskich środowisk feministycznych i LGBT na pewno była bardziej nasza niż "ich" - rządu i Sejmu.

Veröffenlichung/ data publikacji: 22.04.2010

Rewolucja jest kobietą

Czy literatura ma płeć? Czy kobiety piszą inaczej? Czy kobiece to tyle co feministyczne? Te i temu podobne pytania w początkach lat 90. pojawiały się na łamach nieistniejących już dziś czasopism, takich jak „brulion”, „ExLibris”, „Nowy Nurt”. Ostrożnie stawiano je na zajęciach akademickich, a gwałtownie podczas spotkań, jeszcze wtedy nazywanych wieczorami autorskimi, jako że aspirująca do klasy średniej inteligencja z trudem uczyła się słowa „promocja”.

Veröffenlichung/ data publikacji: 13.12.2008