Piotr Kozak

Czerwona kartka dla Angeli Merkel

Towarzystwo na rzecz Języka Niemieckiego (GfdS) z Wiesbaden wybrało „kryzys finansowy” (Finanzkrise) słowem roku 2008. Na kolejnych miejscach uplasowały się kolejno terminy: „nieruchomości”, „kredyt”, „bankructwo”, „kryzys gospodarczy”. Przy czym w ciągu 12 miesięcy dokonał się tu niebywały przewrót lingwistyczny. W poprzednim roku pierwsze miejsce zajęła bowiem fraza „katastrofa klimatyczna”.

Veröffenlichung/ data publikacji: 22.01.2009