Pawłodarsk

Pawłodarczycy jak rodzina

Madonna spięta kolczastym drutem.
PAWŁODARCZYCY – dzieci wywiezione z rodzinami w 1939 r. przez Sowietów na Syberię i skazane na lata przymusowej zsyłki do miasteczka Pawłodarsk w północnym Kazachstanie – po raz 11. spotkali się w ośrodku Jantar w Rewalu. Przyjechali powspominać, spotkać się z przyjaciółmi i oddać pamięć tym, którzy już na kolejny zjazd nie dotarli.

Wreszcie mają swój sztandar

Veröffenlichung/ data publikacji: 02.06.2009